ผลคะแนนเลือกตั้งฯ (อย่างไม่เป็นทางการ)

รวมทั่วประเทศ

นับแล้วทั้งหมด 100%
(จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจะเริ่มคำนวณเมื่อผลคะแนนนับไปมากกว่า 50%)

จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบแบ่งเขต

#พรรคคะแนนรวมที่นั่ง
1
เพื่อไทย7,920,630135
2
พลังประชารัฐ8,433,13798
3
ภูมิใจไทย3,732,88339
4
ประชาธิปัตย์3,947,72634
5
อนาคตใหม่6,265,95029
6
ชาติไทยพัฒนา782,0317
7
ประชาชาติ485,4366
8
รวมพลังประชาชาติไทย416,3241
9
ชาติพัฒนา252,0441
10
เสรีรวมไทย826,5300

จำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

#พรรคที่นั่ง
1
อนาคตใหม่58
2
ประชาธิปัตย์21
3
พลังประชารัฐ21
4
ภูมิใจไทย13
5
เสรีรวมไทย11
6
เศรษฐกิจใหม่6
7
เพื่อชาติ5
8
รวมพลังประชาชาติไทย4
9
ชาติไทยพัฒนา4
10
ชาติพัฒนา2

จำนวนที่นั่งรวม

#พรรคที่นั่ง
1
เพื่อไทย135
2
พลังประชารัฐ119
3
อนาคตใหม่87
4
ประชาธิปัตย์55
5
ภูมิใจไทย52
6
ชาติไทยพัฒนา11
7
เสรีรวมไทย11
8
ประชาชาติ6
9
เศรษฐกิจใหม่6
10
รวมพลังประชาชาติไทย5
อันดับ 1

พลังประชารัฐ

8,433,137

คะแนนเสียง
อันดับ 2

เพื่อไทย

7,920,630

คะแนนเสียง
อันดับ 3

อนาคตใหม่

6,265,950

คะแนนเสียง
4
ประชาธิปัตย์
3,947,726
คะแนนเสียง
5
ภูมิใจไทย
3,732,883
คะแนนเสียง
6
เสรีรวมไทย
826,530
คะแนนเสียง
กำลังสร้างข้อมูล...
นับแล้ว 100%
บัตรดี
35,532,645 คน
บัตรเสีย
2,130,327 คน
Vote no
605,392 คน
ผู้มีสิทธิ์
51,239,638
ผู้มาใช้สิทธิ์
38,268,364
ผู้ชาย
0
ผู้หญิง
0

คะแนนตามภาค

กรุงเทพมหานคร (30 เขต)
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 1
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 2
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 3
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 4
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 5
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 6
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 7
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 8
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 9
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 10
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 11
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 12
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 13
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 14
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 15
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 16
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 17
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 18
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 19
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 20
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 21
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 22
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 23
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 24
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 25
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 26
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 27
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 28
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 29
 • ดูคะแนนทั้งหมดเขต 30