คะแนนตามพรรค

รวมทั่วประเทศ

อันดับ 1

พลังประชารัฐ

8,433,137

คะแนนเสียง
อันดับ 2

เพื่อไทย

7,920,630

คะแนนเสียง
อันดับ 3

อนาคตใหม่

6,265,950

คะแนนเสียง
4
ประชาธิปัตย์
3,947,726
คะแนนเสียง
5
ภูมิใจไทย
3,732,883
คะแนนเสียง
6
เสรีรวมไทย
826,530
คะแนนเสียง
7
ชาติไทยพัฒนา
782,031
คะแนนเสียง
8
เศรษฐกิจใหม่
485,664
คะแนนเสียง
9
ประชาชาติ
485,436
คะแนนเสียง
10
เพื่อชาติ
419,393
คะแนนเสียง
11
รวมพลังประชาชาติไทย
416,324
คะแนนเสียง
12
ชาติพัฒนา
252,044
คะแนนเสียง
13
พลังท้องถิ่นไท
213,129
คะแนนเสียง
14
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
136,597
คะแนนเสียง
15
พลังปวงชนไทย
81,733
คะแนนเสียง
16
พลังชาติไทย
73,871
คะแนนเสียง
17
ประชาภิวัฒน์
69,417
คะแนนเสียง
18
พลังไทยรักไทย
60,840
คะแนนเสียง
19
ไทยศรีวิไลย์
60,421
คะแนนเสียง
20
ประชานิยม
56,617
คะแนนเสียง
21
ครูไทยเพื่อประชาชน
56,339
คะแนนเสียง
22
ประชาธรรมไทย
47,848
คะแนนเสียง
23
ประชาชนปฏิรูป
45,508
คะแนนเสียง
24
พลเมืองไทย
44,766
คะแนนเสียง
25
ประชาธิปไตยใหม่
39,792
คะแนนเสียง
26
พลังธรรมใหม่
35,533
คะแนนเสียง
27
ไทรักธรรม
33,748
คะแนนเสียง
28
เพื่อแผ่นดิน
31,307
คะแนนเสียง
29
ทางเลือกใหม่
29,607
คะแนนเสียง
30
ภราดรภาพ
27,799
คะแนนเสียง
31
พลังประชาธิปไตย
26,617
คะแนนเสียง
32
เพื่อคนไทย
26,598
คะแนนเสียง
33
พลังไทสร้างชาติ
23,059
คะแนนเสียง
34
กรีน
22,662
คะแนนเสียง
35
พลังไทสร้างชาติ
21,788
คะแนนเสียง
36
แผ่นดินธรรม
21,463
คะแนนเสียง
37
มหาชน
17,867
คะแนนเสียง
38
พลังสังคม
17,683
คะแนนเสียง
39
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
17,664
คะแนนเสียง
40
แทนคุณแผ่นดิน
17,112
คะแนนเสียง
41
สยามพัฒนา
16,839
คะแนนเสียง
42
พลังสังคม
16,528
คะแนนเสียง
43
เพื่อธรรม
15,365
คะแนนเสียง
44
รวมใจไทย
13,457
คะแนนเสียง
45
คลองไทย
12,946
คะแนนเสียง
46
รวมใจไทย
12,660
คะแนนเสียง
47
ผึ้งหลวงX
12,576
คะแนนเสียง
48
ภาคีเครือข่ายไทย
12,268
คะแนนเสียง
49
ประชากรไทย
11,839
คะแนนเสียง
50
ประชาไทย
11,043
คะแนนเสียง
51
ชาติพันธุ์ไทย
9,757
คะแนนเสียง
52
พลังไทยรักชาติ
9,685
คะแนนเสียง
53
พลังศรัทธา
9,561
คะแนนเสียง
54
ความหวังใหม่
9,074
คะแนนเสียง
55
เพื่อไทยพัฒนา
8,095
คะแนนเสียง
56
ถิ่นกาขาวชาววิไล
6,799
คะแนนเสียง
57
พลังครูไทย
6,398
คะแนนเสียง
58
ไทยธรรม
5,942
คะแนนเสียง
59
กลาง
5,447
คะแนนเสียง
60
สังคมประชาธิปไตยไทย
5,334
คะแนนเสียง
61
สามัญชน
5,321
คะแนนเสียง
62
ฐานรากไทย
4,786
คะแนนเสียง
63
พลังรัก
4,624
คะแนนเสียง
64
พลังแผ่นดินทอง
4,568
คะแนนเสียง
65
ฐานรากไทย
4,423
คะแนนเสียง
66
ไทยรุ่งเรือง
4,237
คะแนนเสียง
67
ภูมิพลังเกษตรกรไทย
3,535
คะแนนเสียง
68
รักท้องถิ่นไทย
3,254
คะแนนเสียง
69
พลังแรงงานไทย
2,951
คะแนนเสียง
70
พลังไทยดี
2,536
คะแนนเสียง
71
คนธรรมดาแห่งประเทศไทย
2,353
คะแนนเสียง
72
พลังสหกรณ์
2,343
คะแนนเสียง
73
เพื่อชีวิตใหม่
1,595
คะแนนเสียง
74
พัฒนาประเทศไทย
1,079
คะแนนเสียง
75
เพื่อสหกรณ์ไทย
905
คะแนนเสียง
76
มติประชา
791
คะแนนเสียง
77
ยางพาราไทย
610
คะแนนเสียง
78
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
562
คะแนนเสียง
79
รักษ์ธรรม
446
คะแนนเสียง
80
อนาคตไทย
198
คะแนนเสียง
81
อนาคตไทย
192
คะแนนเสียง
82
กสิกรไทย
183
คะแนนเสียง
83
ประชาสามัคคี
0
คะแนนเสียง
84
พลังคนกีฬา
0
คะแนนเสียง
85
ไทยรักษาชาติ
0
คะแนนเสียง
86
เอกราชไทย
0
คะแนนเสียง
87
ประชาธรรม
0
คะแนนเสียง
88
ธรรมาภิบาลสังคม
0
คะแนนเสียง
89
ธรรมาภิบาลสังคม
0
คะแนนเสียง
90
เอกราชไทย
0
คะแนนเสียง
91
ปฏิรูปไทย
0
คะแนนเสียง
92
รวมพลังไทย
0
คะแนนเสียง
93
ชาติไทยสามัคคี
0
คะแนนเสียง
94
เมืองไทยของเรา
0
คะแนนเสียง
95
พลังประเทศไทย
0
คะแนนเสียง
96
เพื่อสันติ
0
คะแนนเสียง
97
ชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า
0
คะแนนเสียง
98
เพื่อฟ้าดิน
0
คะแนนเสียง
99
เพื่ออนาคต
0
คะแนนเสียง
100
พลังเครือข่ายประชาชน
0
คะแนนเสียง
101
พลังเครือข่ายประชาชน
0
คะแนนเสียง
102
พลังเพื่อไทย
0
คะแนนเสียง
103
ผึ้งหลวง
0
คะแนนเสียง
104
เพื่อนไทย
0
คะแนนเสียง
105
มหาประชาชน
0
คะแนนเสียง
106
เงินเดือนประชาชน
0
คะแนนเสียง
107
สร้างไทย
0
คะแนนเสียง
108
พลังชล
0
คะแนนเสียง
109
รักษ์สันติ
0
คะแนนเสียง
110
ไทยมหารัฐพัฒนา
0
คะแนนเสียง
111
พลังไทยเครือข่าย
0
คะแนนเสียง
112
รักประเทศไทย
0
คะแนนเสียง
113
พัฒนาชาติ
0
คะแนนเสียง
114
คนงานไทย
0
คะแนนเสียง
115
พลังเกษตรกรไทย
0
คะแนนเสียง